ANBI

ANBI status de ark

Algemene gegevens
De Ark Langedijk

Tweede Industriestraat 17
1723 LG Noord Scharwoude
06 135 98 121
info@dearklangedijk.nl
RSIN-nummer: 855001975

Doelstelling De Ark Langedijk
Rabobank IBAN:
NL14RABO 0302 9653 35
T.n.v. De Ark Langedijk

De Ark Langedijk is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI),
daarmee zijn uw giften aan De Ark Langedijk aftrekbaar. (zie ook www.belastingdienst.nl).

Naam ANBI
Kerkgenootschap Volle Evangelie Gemeente De Ark Langedijk

RSIN/ fiscaalnummer: 855001975

Achtergrond
De Ark Langedijk is een kerkelijke genootschap die zich richt op het verkondigen van het volle evangelie van Jezus Christus. Door alle diensten en activiteiten heen willen wij een open en gastvrije kerkelijke gemeenschap zijn met veel liefde, onderlinge verbondenheid en harmonie. Een plek waar mensen met verschillende achtergronden zich welkom en thuis voelen. Dit doen we vanuit het geloof dat God onvoorwaardelijk van mensen houdt, Jezus onze hoop is en de Heilige Geest de kracht en liefde van God wil openbaren. De gemeente heeft als grondslag aangenomen de Bijbel als het onfeilbare, door de Heilige Geest geïnspireerde woord van God, en aanvaardt derhalve de Bijbel als maatstaf voor haar functioneren.

Bestuurssamenstelling
Het bestuur van de gemeente is naar Bijbels patroon in handen gegeven. In de huidige structuur is de voorzitter van De Ark Langedijk tevens voorganger van de gemeente. Verder bestaat het bestuur uit een secretaris, penningmeester en oudsten. Laatstgenoemden zijn met name aangewezen om de identiteit van de gemeente te bewaken en alle bedieningen en leden van de gemeente te ondersteunen.

De hoofdlijnen van ons beleidsplan
Missie
Alles voor een levensveranderende ontmoeting met Jezus.

Visie
Daar waar mensen God en elkaar ontmoeten veranderen levens.

Het huidige beleidsplan is erop ingericht deze missie en visie tot uitvoer te brengen. Dit gebeurt onder meer door wekelijkse kerkdiensten, cursussen, evenementen, pastorale hulp en huisgroepen.

Beloningsbeleid
De voorganger (fulltime) krijgt als zelfstandig belastingplichtige een beloning en kostenvergoedingen gebaseerd op de traktementsbepalingen van de PKN (Protestantse Kerk Nederland). Daarnaast zijn er een administratief (backoffice) medewerker en een beleidsontwikkelaar (beiden parttime) in dienst, deze medewerkers ontvangen een marktconform salaris.

De bestuursleden verrichten hun werk vrijwillig. De gemeente kent ook een groot aantal vrijwilligers voor niet-bestuurlijke taken. Zij ontvangen geen vrijwilligersvergoeding.

Actueel verslag van activiteiten
De vele activiteiten van de gemeente zijn verwoord op de website www.dearknh.nl

Financiële verantwoording
Om de missie en visie van de gemeente ten uitvoer te brengen zijn financiën een belangrijk onderdeel. Geven is geen plicht. Alle ontvangsten van De Ark Langedijk zijn dan ook vrijwillig door betrokkenen geschonken. Alle kosten hebben volledig betrekking op alle activiteiten van De Ark Langedijk, in overeenstemming met de missie en visie. Onderstaand kunt u de balans en staat van baten en lasten inzien.

Overige gegevens ANBI

Financieel jaarverslag
Klik hier om ons financieel jaarverslag te downloaden.