Geven

de ark

Gods principe van geven is gebasseerd op zaaien en oogsten en wij worden allemaal uitgenodigd om daarin te wandelen.

In het oude testament werd door de giften van het volk de priesterdienst onderhouden. De giften gingen naar de tempel, naar de offerdienst, naar de eredienst en naar de mensen die hierin werkzaam waren. Daarbij kwamen dan nog de giften voor de armen, wezen en weduwen. En als er één keer in de zoveel tijd een groot bouwproject voor een nieuwe tempel was, dan gaf iedereen nog veel meer (een offer) om samen de nieuwe tempel te bekostigen.

In het nieuwe testament geven de gelovigen steeds aan de plaatselijke gemeenten. De gelovigen in Jeruzalem verkochten hun akkers en bezittingen en doneerden de opbrengsten aan de gemeente in Jeruzalem. Van dat geld werd diaconaat bedreven, werden zendingsreizen gemaakt en werd de dagelijkse gang van zaken in de gemeente onderhouden, inclusief het onderhouden van degenen die fulltime in dienst van de Heer werkzaam waren.

Giften aftrekbaar voor de belasting?
De Ark Langedijk heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat jouw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Het drempelbedrag is 1% van jouw bruto- jaarinkomen. Alles wat jij meer hebt gegeven dan het drempelbedrag is belastingaftrekbaar. Indien jij structureel geeft aan de gemeente ontvang je jaarlijks van ons een overzicht waarin jouw bijdrage aan de gemeente staat verwoord. Dit overzicht kan worden gebruikt als bewijsstuk voor jouw belastingaangifte.