Jouw gift verandert levens!

binnen onze gemeente,  buiten onze gemeente en over de grens

Geven

de ark

Dankzij jouw trouwe donatie, bereiken wij mensen met het evangelie. Door onze samenkomsten en activiteiten, en ook door outreach naar projecten in het buitenland. Jouw gift is van levensbelang voor mensen die Jezus nog niet kennen.

55%

Personeel & Huisvesting

We zijn blij met de mensen die ons helpen met het organiseren van onze samenkomsten op zondag en doordeweeks. We hebben een mooi gebouw; theater de Binding en doordeweeks organiseren we trainingen in ons trainingscentrum de Base!

15%

Activiteiten

Door het jaar heen organiseren wij cursussen, trainingen en activiteiten. We vinden verbinding met elkaar erg belangrijk. Elke maand is er een family sunday, waar o.a. samen eten centraal staat. Ook de Alpha cursus kleden we aan met samen eten.

10%

Impact in de maatschappij

We zaaien in Christelijke bedieningen die met Jezus als fundament, impact maken in de maatschappij. Zo ondersteunen wij o.a. een zendingsechtpaar in Roemenië en een project in Oeganda. Lees meer op de pagina van missies. 

Gods principe van geven is gebasseerd op zaaien en oogsten en wij worden allemaal uitgenodigd om daarin te wandelen.

In het oude testament werd door de giften van het volk de priesterdienst onderhouden. De giften gingen naar de tempel, naar de offerdienst, naar de eredienst en naar de mensen die hierin werkzaam waren. Daarbij kwamen dan nog de giften voor de armen, wezen en weduwen. En als er één keer in de zoveel tijd een groot bouwproject voor een nieuwe tempel was, dan gaf iedereen nog veel meer (een offer) om samen de nieuwe tempel te bekostigen.

In het nieuwe testament geven de gelovigen steeds aan de plaatselijke gemeenten. De gelovigen in Jeruzalem verkochten hun akkers en bezittingen en doneerden de opbrengsten aan de gemeente in Jeruzalem. Van dat geld werd diaconaat bedreven, werden zendingsreizen gemaakt en werd de dagelijkse gang van zaken in de gemeente onderhouden, inclusief het onderhouden van degenen die fulltime in dienst van de Heer werkzaam waren.

Wil jij meer weten over wat de bijbel zegt over het thema ‘geven’? Open dan onze brochure met onderstaande button.

Frequently Asked Questions

Hier vind je de veelgestelde vragen met betrekking tot het thema ‘geven’. Staat je vraag er niet tussen? Neem dan even contact op met info@dearknh.nl

Ja dat kan. Geef bij het invullen van jouw gift aan in het ‘informatie veld’ waar jouw gift voor bestemd is.

Je kunt geven in de samenkomst. Dat kan contant, met een (maandelijkse) machtiging, via de QR code of met de GIVT app. Natuurlijk kun je ook geven via de button geven bovenaan deze pagina. 

Je kunt <hier> een stappenplan vinden. Of je kunt zondag na de dienst hulp vragen aan de mensen bij de connect tafel.

De Ark heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat jouw giften aftrekbaar zijn voor de belasting. Het drempelbedrag is 1% van jouw bruto- jaarinkomen. Alles wat jij meer hebt gegeven dan het drempelbedrag is belastingaftrekbaar. Indien jij structureel geeft aan de gemeente ontvang je jaarlijks van ons een overzicht waarin jouw bijdrage aan de gemeente staat verwoord. Dit overzicht kan worden gebruikt als bewijsstuk voor jouw belastingaangifte.